Başarı oranı en yüksek Denizli sürücü kursu'yuz!

Instagram Youtube Sürücü Kursu Denizli İletşim

Sık Sorulan Sorular Ehliyet Sık Sorulanlar

Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Sınav Yeri Krokisi için buraya tıklayınız!

“M”, “A1”, “A2”, “A” veya “B1” Sınıfı Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formu için lütfen buraya tıklayınız!

“B”,“BE”, “C1”, “C1E”,“C”,“CE”, “D1”, “D1E”, “D”,“DE” veya “F” Sınıfı Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formu için lütfen buraya tıklayınız!

Sürücü belgesi başvuru formunu kursumuzdan edinebilirsiniz. Örnek Başvuru Belgesi'ni ayrıca alttaki linke tıklayarak PDF dosyası olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU FORMU 

M,A1,A2,A,B1 (Motorsiklet) için : Harç Ücreti : 133,70 TL , Kart Ücreti : 128,50 TL , 
TOPLAM : 262,20 TL
 

B (Engelli Araç) için : Harç Ücreti : 133,70 TL , Kart Ücreti : 128,50 TL , TOPLAM : 262,20 TL 

B (Otomobil) için : Harç Ücreti : 402,90 TL , Kart Ücreti : 128,50 TL , TOPLAM : 531,40 TL 

C, D ve G (Çekici - Otobüs - İşmakinası) için : Harç Ücreti : 672,10 TL , Kart Ücreti : 128,50 TL , TOPLAM : 800,60 TL 

B + A1, A2, A için : TOPLAM : 665,10 TL

D + A1, A2, A için : TOPLAM : 934,30 TL

C + D için : TOPLAM : 1.472,70 TL

C + D + A1, A2, A için : TOPLAM 1.606,4 TL

Yaş bakımından;

a. “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
b. “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
ç. “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
d. “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Deneyim bakımından;

a. A sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
b. “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,
c. “BE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “B” sınıfı,
ç. “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C” sınıfı,
d. “C1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C1” sınıfı,
e. “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D” sınıfı,
f. “D1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D1” sınıfı, sürücü belgesine sahip olması, (Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek yüksekokulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından “A”, “C”, “D” ve “D1” sınıfı sürücü belgesi için birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen yaş şartı 20 olarak uygulanır ve bu maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz.)

Diğer şartlar;

a. “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
b. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
c. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
ç. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.
e. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

a. “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
b. “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
ç. “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
d. “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı, Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

Yabancı Sürücü Belgelerinin Türkiye’de Geçerliliği

 • Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
 • Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.
 • Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında
 • Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.


Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

 • Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
 • Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri

 • Dilekçe

 • Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

 • Sürücü Sağlık Raporu

 • 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

 • Zayi değilse mevcut sürücü belgesi

 • Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

NOT:  Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.