Neden Biz?

Değerlerimiz:

1-Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz.
2-Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
3-Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
4-Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
5-Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür.
6-Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez.
7-Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
8-İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
9-Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulmak için yasaları da irdeleriz.
10-İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
11-Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
12-Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.
13-Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.
14-Zamanın değerine inanırız.
15-Çevreye karşı duyarlıyız.
16-En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız.
17-Teknolojik gelişmeleri yakından izler, kullanılmasına önem veririz.
18-Geleceği bu günde yaşarız.
19-Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz.
20-Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

Hedeflerimiz:

1-Özel sektörün eğitim alanına yatırım yapmasını teşvik etmek, daha çok vatandaşın özel öğretim kurumlarından yararlanmasını sağlamak.

2-Özel öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek.

3-En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak.

4-Özel öğretim kurumlarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, denetim sistemini (rehberlik anlayışıyla) yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.

5-Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.

Politikamız:

Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, yasalar çerçevesinde:

*Birlikte yönetme anlayışıyla,
*Liderlerin etkin katılım ve önderliğiyle,
*Teknolojiden yararlanarak,
*İşbirlikleriyle,
*Tarafların ihtiyaçlarına bağlı eğitim etkinlikleriyle,
*Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak,
*Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek,
*Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek,
*Performans değerlendirme sistemini kurarak,
*İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle,
*İş birliği ve güven ortamını oluşturarak
tarafların memnuniyetini sağlamaktır.