Psikoteknik

YASAL Psikoteknik Değerlendirmeyi gerektiren haller ?
  2918 Sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
  Denizli Psikoteknik Madde 51 (Hız Limitlerinin Aşılması )
  Denizli SRC Madde 48 ( Alkollü Araç Kullanılması )
  Denizli Sürücü Kursları Madde 118 ( 100 Ceza Puanının Aşılması )
  Denizli Ehliyet Yönetmelik : Madde 77 ( Sağlık Muayenesi )
  Güven MTSK Yönetmelik : Madde 79 ( Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi )
  Güven Sürücü Kursu Yönetmelik : 4 Sayılı Cetvel ( İlişkin Usul ve Esaslar )
  Denizli En Uygun Sürücü Kursları EGMTrafik Hizmetleri Başkanlığı Psikoteknik Değerlendirme
   
  KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
  A Sınıfı Ehliyet Denizli Madde 60-e ( Sürücülerde Aranacak Şartlar )
"e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, "
  B Sınıfı Ehliyet Denizli Madde 60 Tamamı ( Sürücülerde Aranacak Şartlar )
  Risk Almaya Değmez !
  A1 Sınıfı Ehliyet Denizli CEZALAR ve İHTARLAR
  A2 Sınıfı Ehliyet Denizli  Madde 60 = 5 İhtar
  DE Sınıfı Ehliyet Denizli  Her İhtar = 100 YTL
  M Sınıfı Ehliyet Denizli  50 İhtar = Yetki Belgesi İptali
 
  B1 Sınıfı Ehliyet Denizli Sağlık Bakanlığı Genelgesi Haziran 2005 ( Psikoteknik konusuna açıklık getirildi )
Özetle :1) Psikoteknik Değerlendirme aynen 2918 Sayılı Yasada belirtildiği yapılacaktır. 2) Değerlendirmeler Merkezlerin dışındaki yerlerde yapılamaz.
  C! Sınıfı Ehliyet Denizli KUGM Duyurusu : Bedeni ve Psikoteknik Sağlık Raporları ( yanınızda bulunsun )
   
MEVZUATA İLİŞKİN LİNKLER
   EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı www.trafik.gov.tr Mevzuat Linki
   KUGM Web Sitesi : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Linki
  EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü
KUGM : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
   
 

psikoteknik,sağlık psikoteknik,ehliyet psikoteknik,sürücü sağlık psikoteknik,psikoteknik eğitimiz,psiko teknik