Kayıp Ehliyet İşlemleri

Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri

  • Dilekçe

  • Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

  • Sürücü Sağlık Raporu

  • 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

  • Zayi değilse mevcut sürücü belgesi

  • Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

NOT:  Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.