Başarı oranı en yüksek Denizli sürücü kursu'yuz!

Instagram Youtube Sürücü Kursu Denizli İletşim
Bizden Duyurular & Haberler

SÜRÜCÜ KURSLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

08.03.2011

Sürücü kurslarına son bir aydır yoğun bir talep vardır. Bazı kurumlarımız bir dönemde hizmet verebilecekleri adayın çok üstünde kayıt almakta, konu ile ilgili sayfadır.

Konu:Sınıf,araç ve pist kontenjanı                                                           14.10.2009
 
                      Milli Eğitim Bakanlığına
                                              Ankara
 
         İlgi:20.03.2009/2009-06 sayılı yazımız
 
        Sürücü kurslarına son bir aydır yoğun bir talep vardır.
        Bazı kurumlarımız bir dönemde hizmet verebilecekleri adayın çok üstünde kayıt almakta, direksiyon eğitimleri kendi dönemlerinde yetişmediği için ,direksiyon eğitimlerini birkaç ay sonrasına uzatmakta ve adayın mağduriyetine sebep olmaktadır.Bu arada da haksız rekabete neden olmakta ,daha fazla aday alma istek ve arzusuyla diğer kursların alması gereken adayları çalmaktadırlar.
       Bunun önüne geçmek için, ilgi yazımızla, 3. ayda pist kontenjanı ve araç kontenjanının takibe alınmasını talep etmiştik.İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçelere gönderdiği yazıda,sadece yönetmelik maddesini hatırlatmış,ancak bizim yazdığımız açıklıkla konuyu anlatmadığından,hiçbir etkisi olmamış,önceki gibi haksız rekabet devam etmiştir.Şu anda da aynı haksız rekabet devam etmektedir.Bazı kurslarımız ,yeterli araç ve usta öğreticisi olmadığı ve pist kontenjanı yetersiz olduğu halde çok fazla aday almakta ,adayları zamanında sınava hazırlayamamakta ,adayların mağduriyetlerine sebep olmaktadır.
      Bunun önüne geçmek için;
      a) Dönemlerin açılışında, döneme kaydedilen adaylara hangi araçlarla ve direksiyon öğretmenleri ile eğitim verileceğinin belirlenmesi ve dönem listeleri ile beraber bu bilgilerin de verilmesi ,listelerin buna göre onaylanması,dönemlerin açılışında,kursiyer sayısına göre aracı ve usta öğreticisi eksik olan kurumların listelerinin onaylanmaması; Araçların kurum üzerine kayıtlı olup olmadığının Trafik Tescil Müdürlüklerinden sorgulanması,
      b) İlgi yazımızda belirttiğimiz pist kontenjanı uygulamasına işlerlik kazandırılması ve listelerin onayı sırasında pist kontenjanından daha fazla adayın kabul edilmemesi,
      kurslarımızın rahat ve huzurlu çalışabilmesi , haksız rekabetin önlenmesi,yönetmelik maddelerinin tüm kurumlara eşit ve adil uygulanabilmesi ve adayların mağdur olmaması için önem arz etmektedir.
      Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi umuduyla gereğini arz ederim
 
 
 
                                                                                                            
 
Sayı: 2009/06                                                                                 20.03.2009
Konu:Sınıf,araç ve pist kontenjanı
 
 
                          İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
                                                                  ANKARA
 
     Sürücü Kurslarının bir kısmı,kayıt ücretlerini düşürüp,çok fazla kursiyer alarak,sürümden kazanma düşüncesindedir.Bu davranış biçimi,kurslarımızın itibarını zedelemekte,eğitimin niteliğinin düşmesine sebep olmaktadır.Bu nedenle, kursların eğitim veremeyeceği sayıda kursiyer almasının önüne geçmek arzusundayız.Bunun için de Yönetmeliklerimizdeki kontenjan kısıtlayıcı maddeleri çalıştırmak istiyoruz.Bununla ilgili olarak;
 
      Açılan Dönemlerde, her döneme alınabilecek kursiyer sayısının tespitindeSınıf kontenjanı,Araç kontenjanı ve Pist kontenjanı önem arzetmektedir.
    
     a)Sınıf Kontenjanı ile ilgili olarak;
     MTSK Usul ve Esaslarda 12.maddenin 3. bendinde bir dönemde en fazla 3 grup açılabileceği belirtilmiştir.Trafik sınıfı tek olan kurumlarda da,trafik sınıfı çakışmadan ders yapılabilmesi için, en fazla 2 sınıf açılabileceği aşikardır.Bu durumda bir dönemde en fazla 6 sınıf açılabilir.Yani, kurum kontenjanı 75 olan (bu durumda sınıf kontenjanı 25 demektir) bir kurumun en fazla alabileceği kursiyer sayısı ( 25*6 ) 150 olabilir.Kurum kontenjanı 42 olan kurumun ise alabileceği en fazla kursiyer sayısı (13*6) 78 kişidir.
 
    b)Araç Kontenjanı ile ilgili olarak;
    Bir araca en fazla 15 kursiyer alınabilir.
 
    c) Pist kontenjanı ile ilgili olarak;
    MTSK Usul ve Esasların 12. maddesi,5. bendinde bir pistte aynı anda bulunabilecek araç sayısı
    5000 m2 için en çok 12 araç,
    10.000 m2 için en çok 16 araç olarak belirlenmiştir.
    Pist çalışması yapılmadan akan trafik çalışması yapılamayacağından, 10.000 m2’lik pisti olan bir kurumun direksiyon eğitimini yetiştirebilmesi için,alabileceği maksimum kursiyer sayısı (16 araç*15 kursiyer)  240 olabilir.Bu pisti 4 kurum ortak kullanıyor ise, 4 kurumun alabileceği maksimum kursiyer sayısı da 240 dan fazla olamaz.Bundan fazla kursiyer alabilmeleri,ancak direksiyon eğitim süresinin 1 ay’dan fazla (2 ay) olması ile mümkündür.
Böyle bir pistte,her kurs en fazla (240/4) 60 kursiyer alabilir.
     10.000 m2 den büyük olan pistlerle ilgili olarak,pistte aynı anda bulunabilecek araç sayısı belirli değildir.5000 m2 ve 10.000 m2’lik pistlerde ,aynı anda bulunabilecek araç sayısı,pistin metrekaresi ile orantılı olarak artmadığına göre,daha büyük pistlerde de ,mesela 30.000 m2’lik pistte, bu sayı 30 civarında olması gerekir.30.000 m2 ‘lik bir pisti 10 kurs ortak kullanıyor ise ,bu 10 kursun alabileceği maksimum kursiyer sayısı da yaklaşık (30 araç*15 kursiyer) 450 kursiyeri geçemez.Bu da kurs başına (450/10 ) 45 kursiyer demektir.
     Bu hesaba göre, bu güne kadar,pist kontenjanı dikkate alınmadığından,kurslar fazla kursiyer almış durumdadırlar.Bundan sonraki uygulamalarda,
 
    1- Dönem Listelerinin onayı sırasında ,yukarıdaki kriterlerin dikkate alınması,10.000 m2 den büyük pistlerde aynı anda bulunabilecek araç sayısının acilen tespit edilmesi ve buna göre işlem yapılmasının sağlanması,
 
     2- Direksiyon programlarının onaylanması sırasında , B sınıfı için ilk 5 günlük( ilk 10 saate denk gelen) çalışmanın pist çalışması olması,pist çalışması bitmemiş adayın akan trafik programının onaylanmaması ve pisti ortak kullanan tüm kurumların toplam araç sayılarının, pist kontenjanını geçmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını
     
     Gereğini arz ederim.