Psikoteknik

YASAL Psikoteknik Değerlendirmeyi gerektiren haller ?
  2918 Sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
   Madde 51 (Hız Limitlerinin Aşılması )
   Madde 48 ( Alkollü Araç Kullanılması )
   Madde 118 ( 100 Ceza Puanının Aşılması )
   Yönetmelik : Madde 77 ( Sağlık Muayenesi )
   Yönetmelik : Madde 79 ( Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi )
   Yönetmelik : 4 Sayılı Cetvel ( İlişkin Usul ve Esaslar )
   EGMTrafik Hizmetleri Başkanlığı Psikoteknik Değerlendirme
   
  KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
   Madde 60-e ( Sürücülerde Aranacak Şartlar )
"e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, "
   Madde 60 Tamamı ( Sürücülerde Aranacak Şartlar )
  Risk Almaya Değmez !
   CEZALAR ve İHTARLAR
    Madde 60 = 5 İhtar
    Her İhtar = 100 YTL
    50 İhtar = Yetki Belgesi İptali
 
   Sağlık Bakanlığı Genelgesi Haziran 2005 ( Psikoteknik konusuna açıklık getirildi )
Özetle :1) Psikoteknik Değerlendirme aynen 2918 Sayılı Yasada belirtildiği yapılacaktır. 2) Değerlendirmeler Merkezlerin dışındaki yerlerde yapılamaz.
   KUGM Duyurusu : Bedeni ve Psikoteknik Sağlık Raporları ( yanınızda bulunsun )
   
MEVZUATA İLİŞKİN LİNKLER
   EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı www.trafik.gov.tr Mevzuat Linki
   KUGM Web Sitesi : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Linki
  EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü
KUGM : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
   
 

psikoteknik,sağlık psikoteknik,ehliyet psikoteknik,sürücü sağlık psikoteknik,psikoteknik eğitimiz,psiko teknik